ზიგმუნდ ფროიდი და ფსიქოანალიზი
ფროიდი, XX საუკუნის ყველაზე გავლენიანი ფსიქოლოგი
ვისაუბრებთ საკითხებზე : ❤️
დღე 1
• მნიშვნელოვანი ფაქტები ფროიდის ბიოგრაფიიდან
• ფროიდის თეორიის ძირითადი პრინციპები : არაცნობიერი, დეტერმინიზმი, იმპულსი, კონფლიქტი.
• ცნობიერის, წინარეცნობიერის და არაცნობიერის არსი და მნიშვნელოვნება
• პიროვნების სტრუქტურა : იდი, ეგო, სუპერეგო
• მიმართება ცნობიერი, წინარეცნობიერი, არაცნობიერი და იდი, ეგო, სუპერეგოს შორის.
• ინსტინქტების/ლტოლვების როლი ადამიანის ფუნქციონირებაში
• ზიგმუნდ ფროიდის ფსიქოლოგიური ტესტი, “ქვეცნობიერის გაშიფვრა”
• დისკუსია
დღე 2
• ფსიქოსექსუალური განვითარების სტადიები: ორალური, ანალური, ფალოსური, ლატენტური, გენიტალური სტადიები. წარმატებული განვითარება და ფიქსაცია.
• ოიდიპოსის კონფლიქტი (მამაკაცებთან) და ელექტრას კონფლიქტი (ქალებთან).
• შფოთვა, შფოთვის მიზეზები, შფოთვის შემცირების გზები
• ეგოს დაცვის მექანიზმები – ეგოს დაცვა და რეალობის დამახინჯება
• თერაპიის პროცესი და გამოყენებული ტექნიკები, თავისუფალი ასოციაციები და სიზმრების ინტერპრეტაცია.
• ქეისების განხილვა : ფროიდის პაციენტი Dora და Wolf Man.
• დისკუსია
თარიღი: 29-30 იანვარი
ხანგრძლივობა: 3-3 საათი, ჯამში 6 საათი
შესვენება: დღე 1: 30 წუთი, დღე 2 : 30 წუთი.
ფასი : 30 ლარი
დასწრების მსურველთა ასაკი: არანაკლებ 16 წლისა
ტრენერი : რუსუდან სოფრომაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების ემცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი. გამოცდილება: ფსიქოლოგის ასისტენტი (საქართველოს კარიტასში მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებთან და სკოლის მოსწავლე შშმ პირებთან).
ტრენინგი ჩატარდება ZOOM-ის პლატფორმის მეშვეობით.
კურსზე აპლიკაციების მიღბეა წყდება 25 იანვარს, თანხის გადახდა ხდება 26 იანვრამდე.
ანგარიშის ნომერი:
GE32TB7624536080100012
შპს გეთო ფროჯექთი , დანიშნულებაში ტრენინგის სათაური და სახელი გვარი
ტრენინგზე რეგისტრაციის ბლუმი: https://forms.gle/boKXU3ycubBn68vn6
გაიცემა ორ ენოვანი სერტიფიკატი! ქართულ-ინგლისური
✅ ტრენინგზე დასწრების შემთხვევაში თქვენ:
– მიიღებთ ცოდნას ფსიქოლოგიაში ფროიდის წვლილის შესახებ.
– გაეცნობით დღეს ძალიან საკმაოდ აქტუალური ცნებების, ცნობიერის და არაცნობიერის მნიშვნელობას.
– გაიგებთ იმას, თუ რა გავლენას ახდენს ბავშვობის გამოცდილება პიროვნების ჩამოყალიბებაზე.
– გაეცნობით ფროიდის თეორიის მნიშვნელოვან ტერმინებს და პოსტულატებს.
– გაიგებთ იმის შესახებ, თუ რისთვის გვჭირდება ეგოს დაცვის მექანიზმები და რატომ ვიყენებთ მათ ასე ხშირად.