ზვიად გეთია Geto Project_ის დირექტორი

 შოთა იასაშვილი Geto Project_ის დირექტორის მოადგილე

მაგდანა გვარაძე Geto Project_ის ადვოკატი


გიორგი ლომსიანიძე Geto Project_ის ადვოკატი


   ნანა გეთია Geto Project_ის უმცროსი იურისტი