კონკურსის ეტაპებია:
განცხადებების გადარჩევა
ტესტირება 
გასაუბრება