იურისტი ზვიად გეთია ,,პერსონა 2020“ – ის ტიტულს მიიღებს